Наредба 34 заплащане от държ.бюджет лечение на бълг. граждани заболяванияизвън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба 34 заплащане от държ.бюджет лечение на бълг. граждани заболяванияизвън обхвата на задължителното здравно осигуряване