Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда,при които лечебни заведения, в които няма аптеки, могат да закупуват, съхраняват и отпускат..

Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда,при които лечебни заведения, в които няма аптеки, могат да закупуват, съхраняват и отпускат..