Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните..

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните..