Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите,показателите и методиката за акредитация на лечeбните..

Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите,показателите и методиката за акредитация на лечeбните..