НАРЕДБА № 12 ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ

НАРЕДБА № 12 ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ