Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването