Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите