справка за качеството на питейните води 16-31.07.19г.

справка за качеството на питейните води 16-31.07.19г.