Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на област Сливен 01-15.12.2021г.

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на област Сливен 01-15.12.2021г.