Вътрешни правила за доклади по кодекса за поведение на служителите в държавната администрация

Вътрешни правила за доклади по кодекса за поведение на служителите в държавната администрация