справка за епидемичната обстановка м.септември 2016

справка за епидемичната обстановка м.септември 2016