COVID-19 и насоки за работа с бактерицидни UV лампи

В условията на пандемично разпространение на COVID-19 се наблюдава завишен интерес към UVC дезинфекцията и към приложението на бактерицидни UV лампи. С цел запознаване на потребителите с правилното им и безопасно използване, рисковете за здравето, които крият и възможностите за намаляване или елиминиране на тези рискове, специалисти от лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ разработиха кратки насоки за работа с такъв тип устройства.