Категория: Здравна профилактика

Волята за здравословен начин на живот – път към дълголетие

Според Световната здравна организация здравето на човека е: „състояние на пълно физическо, психично и социално благоденствие”. Като такова то е резултат от комплексното въздействие на екологични, социално-икономически и личностно-психологически фактори.

Здравословното състояние на хората в съвременните общества е изправено пред …

Безстопанствените и свободно скитащи кучета могат да причинят ехинококоза

Във връзка със съобщение на Община Сливен за предстоящата шеста поредна безплатна кампания за кастрация на домашни любимци, дворни кучета и котки и свободно скитащи, доведени от доброволци, която ще се проведе на територията на община Сливен от ветеринарни лекари …

„Вкусно и здравословно“ – Европейски ден за здравословно готвене

По повод Европейския ден за здравословно готвене на 13 ноември 2017г., Регионална здравна инспекция-Сливен, организира и проведе беседа на тема: „Вкусно и здравословно“  с  ученици от седми клас  на СУ „Иван Вазов“ гр.Нова Загора.

Учениците демонстрираха своите умения и поглед …

Работна среща на областен координационен съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското население 2013-2017г.

На 19.09.2017г. в Регионална здравна инспекция се проведе работна среща на областен координационен съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското население 2013-2017г. Представена беше информация за концентрация на радон в жилищата по …

На вниманието на директорите на училищата в област Сливен

Напомняме Ви, че с началото на учебната 2017/2018г. влизат в сила промените в Наредба №10 от 19 юни 2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, Обн. ДВ. Бр.31 от 18 април 2017 г. Текстът …

Анкетно проучване „Физическа активност и здраве“

През месец май 2017г. експерти към отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална извърши анкетно проучване сред ученици от гр. Сливен.

Целта беше установяване нивото на двигателната активност и информираност на децата за ролята и значението на физическите упражнения и спорта …

Глобални препоръки на Световната здравна организация за физическа активност за здраве

Глобални препоръки на Световната здравна организация за физическа активност за здраве, осигуряващи най – добрата профилактика в различните възрастови групи:

 Препоръчителна физическа активност за деца и юноши на 5-17 години:

▪ Ежедневна двигателна активност с умерена до висока интензивност най-малко …

Здравно-информационни материали-НЦОЗА

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=158&Itemid=557&lang=bg

Хипертония-причини и профилактика

Хипертонията-причини и профилактика

Спрете цигарите и спечелете

Спрете цигарите и спечелете