Категория: Здравна профилактика

Въпроси и отговори относно новия Коронавирус

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

1. Какво представлява новият Коронавирус 2019-nCov?

Новият Коронавирус 2019-nCov, временно наричан 2019-nCoV, е идентифициран в Китай в края на 2019 г. и е нов щам на коронавирус, който досега не е …

За целите на надзора на инфекции, предавани с 2019-nCoV Дeфиниция за случай на нов коронавирус(2019-nCoV)

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се изменят в резултат на събиране на нова информация).

Случай със съмнение за нов коронавирус (Възможен случай)

А. Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от следните …

Споразумение за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование

Между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите е сключено Споразумение №Д01-337/30.12.2019г. за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното  и училищното образование. …

Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания

Климатът е един от факторите, влияещи върху разпространението на инфекциозните и паразитните болести.

Глобалната средна температура на въздуха от края на ХIХ век се е повишила с почти 1о и ще продължава да нараства и през ХХI век. Последните …

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ тип А

Вирусен хепатит тип А е остро инфекциозно заболяване, което засяга черния дроб.

Източникът на инфекция е болният човек. Засягат се предимно деца.

Заразяване по фекално – орален механизъм – чрез замърсени ръце, вода или храна.

Развитие на заболяването – Инкубационен  …

Трихинелоза

Трихинелозата е паразитно заболяване, което засяга бозайниците и човека и се развива след консумация на заразено с трихинели месо.

Причинител на заболяването е Трихинела спиралис (Trichinella spiralis).

Най-често източннк на инфекцията за човека са заразените домашни и диви животни – …

Списък с имена на лекарите по дентална медицина, извършващи силанизиране по НППОЗД 2019г.

Информационни материали Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

Тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниската физическа активност – причина за основните хронични незаразни болести (ХНБ)

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80 % от смъртните случаи в България.

Доказано е, че посочените болести се причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с …

Вирусен хепатит тип А

Вирусният хепатит тип А е инфекциозно заболяване, характеризиращо се с увреждане на черния дроб, поява на жълтеница и склонност към епидемично разпространение. Засяга предимно млади хора, по- често се среща през есенно-зимния сезон.

 Причинителят на хепатит А е вирус с