Категория: Здравна профилактика

Профилактични прегледи и имунизации за здравно неосигурени лица от ромски произход и лица със затруднен достъп до лечебни заведения

Със заповеди на Министъра на здравеопазването за изпълнението на дейности за 2018г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване”, са възложени дейности с мобилни …

Информация свързана със заболяването Западно-нилска треска

През 2018 г. в Европейския център за превенция и контрол на заболяванията са съобщени 710 случая на Западно-нилска треска  в страните от ЕС ( Италия – 327, Гърция – 147, Румъния – 117, Унгария – 96, Франция – 11, Австрия …

Ваксини и имунизации

Здравето на нашите деца е в собствените ни ръце 

Задължителен имунизационен календар 

Ваксините действат 

Ваксините ефективен инструмент 

Въпроси и отговори за имунизациите 

Глобално имунизационно покритие 

Митове и факти за имунизациите  

Рискове свързани с ваксиниране

 

 …

Малария рискове и начини на предпазване

Какво заболяване е Маларията?

Маларията е заболяване с характерна природна ендемичност – среща се основно в райони с определени климатични и географски особености в тропичните и субтропичните райони на Земята.

Болестта се предава по кръвен път от хора, пътували в …

Препоръки при ухапване от кърлежи

Разработени от НЦЗПБ препоръки при ухапване от кърлежи

 …

Волята за здравословен начин на живот – път към дълголетие

Според Световната здравна организация здравето на човека е: „състояние на пълно физическо, психично и социално благоденствие”. Като такова то е резултат от комплексното въздействие на екологични, социално-икономически и личностно-психологически фактори.

Здравословното състояние на хората в съвременните общества е изправено пред …

Безстопанствените и свободно скитащи кучета могат да причинят ехинококоза

Във връзка със съобщение на Община Сливен за предстоящата шеста поредна безплатна кампания за кастрация на домашни любимци, дворни кучета и котки и свободно скитащи, доведени от доброволци, която ще се проведе на територията на община Сливен от ветеринарни лекари …

„Вкусно и здравословно“ – Европейски ден за здравословно готвене

По повод Европейския ден за здравословно готвене на 13 ноември 2017г., Регионална здравна инспекция-Сливен, организира и проведе беседа на тема: „Вкусно и здравословно“  с  ученици от седми клас  на СУ „Иван Вазов“ гр.Нова Загора.

Учениците демонстрираха своите умения и поглед …

Работна среща на областен координационен съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското население 2013-2017г.

На 19.09.2017г. в Регионална здравна инспекция се проведе работна среща на областен координационен съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското население 2013-2017г. Представена беше информация за концентрация на радон в жилищата по …

На вниманието на директорите на училищата в област Сливен

Напомняме Ви, че с началото на учебната 2017/2018г. влизат в сила промените в Наредба №10 от 19 юни 2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, Обн. ДВ. Бр.31 от 18 април 2017 г. Текстът …