Категория: Здравна профилактика

Работна среща на областен координационен съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското население 2013-2017г.

На 19.09.2017г. в Регионална здравна инспекция се проведе работна среща на областен координационен съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското население 2013-2017г. Представена беше информация за концентрация на радон в жилищата по …

На вниманието на директорите на училищата в област Сливен

Напомняме Ви, че с началото на учебната 2017/2018г. влизат в сила промените в Наредба №10 от 19 юни 2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, Обн. ДВ. Бр.31 от 18 април 2017 г. Текстът …

Анкетно проучване „Физическа активност и здраве“

През месец май 2017г. експерти към отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална извърши анкетно проучване сред ученици от гр. Сливен.

Целта беше установяване нивото на двигателната активност и информираност на децата за ролята и значението на физическите упражнения и спорта …

Глобални препоръки на Световната здравна организация за физическа активност за здраве

Глобални препоръки на Световната здравна организация за физическа активност за здраве, осигуряващи най – добрата профилактика в различните възрастови групи:

 Препоръчителна физическа активност за деца и юноши на 5-17 години:

▪ Ежедневна двигателна активност с умерена до висока интензивност най-малко …

Здравно-информационни материали-НЦОЗА

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=158&Itemid=557&lang=bg

Хипертония-причини и профилактика

Хипертонията-причини и профилактика

Спрете цигарите и спечелете

Спрете цигарите и спечелете

Солта-ползи и вреди за здравето

Солта-ползи и вреди за здравето

 …

Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 годишна възраст

Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 годишна възраст

Празник за здравословно готвене

Във връзка с Европейски ден за здравословно готвене на 09 декември 2016 година в 12 ОУ „Елисавета Багряна” гр. Сливен, експерти от Регионална здравна инспекция-Сливен организираха „Празник за здравословно готвене“. Участие взеха 46 второкласника от училището, които с много ентусиазъм …