Категория: Национални и регионални програми

Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон

 

http://www.anketa-radon.com/

Безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца на възраст от 5 до 8 години

Продължава работата по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България, в рамките на която се извършва безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари  (6-те зъби) на деца на възраст от …

Януари 2017 година – месец на радона

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по …