Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 10.12 – 14.12.2018г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 98 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 1 заведение за обществено хранене, 18 закрити обществени места, 29 детски и учебни заведения, 26 открити обществени места, 24 лечебни и здравни заведения.
Проверките продължават. При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.