19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването

Всяка година на 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването.

Началото на тази инициатива е поставено през 2009г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. У нас отбелязваме този ден от 2011г.

Днес затлъстяването е определено като „епидемията на 21-ви век“.

По данни на СЗО повече от 1 милиард души по света са със затлъстяване. От тях  650 милиона възрастни, 340 милиона юноши и 39 милиона деца.

Епидемията от затлъстяване в детска възраст е обявена от СЗО като едно от най-сериозните предизвикателства пред общественото здраве в 21-ви век. Детското затлъстяване и наднорменото тегло са се увеличили значително през последните четири десетилетия.

При хората с наднормено тегло се наблюдава повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, появата и развитието на диабет тип 2, болести, свързани с обмяната на веществата, хипертония, атеросклероза, ставни заболявания, репродуктивни проблеми и преждевременна смърт. Повишената консумация на храна, особено по – богатата на калории, в съчетание с ниската физическа активност водят до негативни резултати.

Важно е да се знае, че наднорменото тегло е много сериозен здравословен проблем, който не бива да бъде подценяван, но може да бъде контролиран.

Затлъстяването е обусловено от влиянието на три групи рискови фактори – генетични, поведенчески и свързани с начина на живот и фактори.

Поведенческите рискови фактори – нездравословно хранене и ниска физическа активност са с голяма тежест за развитие на затлъстяването. Причина за затлъстяване е храненето, при което се приема повече енергия, отколкото са енергийните загуби на организма, особено при заседнал начин на живот.

Методи за диагностика и оценка на затлъстяването:

  • Индексът на телесната маса /ИТМ/ е общоприет показател, използван за оценка на затлъстяването. Той се изчислява като се раздели теглото в килограми на ръста в метри на квадрат: ИТМ=кг/м²;
  • Обиколка на талията и съотношение талия – ханш. Измерването на обиколката на талията е друг показател, който се използва при оценка на затлъстяването. Увеличената обиколка на талията е свързана със значително по-голям риск от поява на сърдечно-съдово заболяване, чрез повишение на стойностите на систолното и диастолното артериално налягане.

Конкретни препоръки за здравословно хранене за различните възрастови групи може да намерите тук:

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/NPPNCD_2014-2020_Healthy_eating.pdf

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/NPPNCD_2014-2020_Healthy_eating-students-7-19.pdf

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3001/NPPNCD_2014-2020_Healthy_eating-children-1-7.pdf

Поддържане на добра двигателна активност е другото условие за профилактика на затлъстяването. Необходимо е ежедневно движение пеша поне по половин час, да се извършват подходящи упражнения, физическа работа на открито, туризъм или различни видове спорт. Поддържането на здравословни хранителни навици, съчетани с оптимален двигателен режим профилактира не само затлъстяването, но и намалява здравния риск от редица заболявания.

Основно условие за постигане и поддържане на здравословно телесно тегло е добрият баланс между разход на енергия при физическа активност и прием на енергия с храната.