19 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Ежегодно на 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването. В България тази инициатива се отбелязва от 2011г.

Затлъстяването е количествено натрупване на мастна маса в тялото. Дължи се на нарушен енергиен баланс, което означава прием на повече енергия отколкото са нуждите на организма, особено при заседнал начин на живот .

Затлъстяването в детството не е безобидно състояние. Независимо от схващането, че ще бъде преодоляно с възрастта, продължителното задържане на наднормено тегло (свръхтегло и затлъстяване) в детството предразполага към същото и в периода на юношеството, и като възрастен.

Поддържането на здравословно тегло през целия живот на човека спомага за запазване на добро здраве и намаляване риска от редица хронични незаразни болести.

За здравословно тегло се счита това тегло, което осигурява нисък здравен риск, добра работоспособност и дълголетие

Индивидуалното тегло зависи и от факторите пол, ръст, възраст, наследственост.

За оценка на теглото се използва т. нар. „Индекс на телесна маса“ ( ИТН), който е равен на теглото, разделено на ръста на квадрат.

ИТМ (kg/m2)                                                              Риск за здравето

Здравословно тегло 18.5 – 24.9                                  Нормален

Наднормено тег. 25.0 – 29.9                                       Повишен

Затлъстяване I степен 30.0 – 34.9                              Висок

Затлъстяване II степен 35.0 – 39.9                             Много висок

Затлъстяване III степен > 40.0                                   Екстремно висок