МАЛАРИЯ-ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Какво заболяване е Маларията?
Маларията е заболяване с характерна природна ендемичност – среща се основно в райони с определени климатични и географски особености в тропичните и субтропичните райони на Земята.
Болестта се предава по кръвен път от хора, пътували в области с голямо разпространение на заболяването и при ухапване от малариен комар (най-често от род Anopheles).
През последните години се наблюдава тенденция за зачестяване случаите на малария в света поради засилен мигрантски поток  свързан  с финансови, социални, културни и други мотиви, разширяване на международния туризъм, сравнително чести природни бедствия като наводнения, земетресения и др. Не на последно място се поставя и нарастващата устойчивост на паразита спрямо използващите се в практиката медикаменти.

Как протича заболяването?
Основен преносител на заболяването са комарите, които се заразяват при ухапване на човек, болен или здрав заразоносител.
Причинител на маларията е паразит от род Plasmodium. Известни са четири разновидности на маларийния плазмодий, които причиняват заболяване при човека.
В зависимост от вида се наблюдават разлики в продължителността на инкубационния период, клиничната картина и вероятността за носителство на инфекцията.

Заболяването започва с втрисане, главоболие, температура, която достига до 39-40° и  след няколко часа спада, което е съпроводено с обилно изпотяване. Това са симптомите на маларийния пристъп.
По късно може се наблюдава  увеличение на черен дроб и слезка
Ако заболяването не се диагностицира и лекува своевременно, настъпват сериозни усложнения – анемия, остра бъбречна недостатъчност, белодробен оток, поражения на черния дроб и бъбреците.
Лечението се провежда в лечебни заведения за болнична помощ, като болните се изолират, за да не стават източници на заразата.
При добро адекватно лечение пациентът се възстановява напълно.
Преболедувалите подлежат на диспансерно наблюдение и контролни изследвания.

Как да се предпазим от заболяването?
Важно е преди всяко пътуване в страни с разпространена Малария да се направи  консултация със специалист – паразитолог  и педантично да се спазват набелязаните профилактични мерки.
Да се приемат предписаните медикаменти за профилактика по схема
Да се предприемат мерки предпазване от ухапване от комари – използване на репеленти, комарници и др.
При завръщане от чужбина, посетете личния си лекар и го уведомете, че сте се завърнали от тропическа страна, за извършване на необходимите изследвания
Допълнителна информация
Данни за:
• Риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015),
• Списък на страните с разпространена местна малария
• Разпространението на маларията по вид, риск от заразяване и препоръки за химиопрофилактика
можете на намерите на страницата на Националният център по заразни и паразитни болести гр. София на следният адрес: https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Parazitologia/Malaria_countrylist_2012.pdf