15-ти март – Ден на здравния инспектор

Здравните инспектори са професионалистите, които осъществяват контрола за спазване на здравните изисквания в обектите с обществено предназначение. Те осъществяват контрол върху продуктите, стоките и дейностите със значение за нашето здраве.

Това са хората на първа линия, които се изправят пред предизвикателствата на настоящата ситуация. Благодарение на тяхната съвестна работа, всички ние можем да се чувстваме по-спокойни.

Честит професионален празник на всички здравни инспектори!

Колеги, бъдете живи и здрави!