1-ви декември – Световен ден за борба срещу СПИН „Време за равенство!“

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. Той е посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията, причинена от разпространяването на вируса ХИВ. Тази година денят е под надслов „Време за равенство!“.

Световната здравна организация призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза.

По данни на СЗО близо 38,4 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2021г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 650 000. В световен мащаб през 2021 г. 75% от живеещите с ХИВ получават антиретровирусна терапия. 

Първият случай с ХИВ в България е регистриран през 1986г. До 25.11.2022г. в страната са регистрирани общо 4 020 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2022г. са открити нови 299 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените.

От Министерски съвет е приета Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2021-2025г.

Дейностите, предвидени за изпълнение по Националната програма са осигуряване на ранна диагностика, лечение и мониториране на терапията на случаите на ХИВ; осигуряване на ранна диагностика и лечение на случаите със СПИ (сексуално предавани инфекции); извършване на превантивни дейности за ХИВ и СПИ сред рисковите групи и др.

Предоставяните услуги за всяка уязвима група са доброволни, безплатни и анонимни, подходите съответстват на международните стандарти за качество и защита на човешките права и отговарят на специфичните им нужди.

Този ден се отбелязва различни мероприятия посветени на болестта, както и контрола и превенцията ѝ.

Регионална здравна инспекция-Сливен организира:

Безплатно и анонимно консултиране и изследване на граждани за ХИВ/СПИН: На 01.12.2022г. и на 09.12.2022г. от 11, 00 до 13,00 часа пред сградата на Община Сливен ще бъде разположен мобилен кабинет, в който желаещите ще могат безплатно и анонимно да проверят своя ХИВ статус. Екип от специалисти на Регионална здравна инспекция-Сливен ще извърши консултиране и изследване. Доброволци от БМЧK-Сливен ще предоставят здравно-образователни материали.

„Седмица на отворените врати“ – всеки работен ден от 02.12. до 08.12.2022г. във вирусологична лаборатория на РЗИ-Сливен, ул. „П. Яворов“ №1 от 08,30 до 12,00 часа и от 13,00 до 14,30 часа предоставяне на услуги по безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ и СПИ.