Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

На територията на град Сливен се намира Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. В лечебното заведение се предоставят безплатни, индивидуални, почасови, специализирани грижи и рехабилитация на деца от 0 до 18 години.

В Центъра се приемат деца със следните заболявания:

 • Заболявания на централна и периферна нервна система;
 • Ортопедични заболявания;
 • Вродени аномалии;
 • Генетични заболявания;
 • Изоставане в нервно-психичното развитие;
 • Психични заболявания;
 • Аутизъм;
 • Хиперактивност с дефицит на внимание;
 • Говорни затруднения и др.

С децата работят специалисти с дългогодишен опит: лекари, физиотерапевт, педиатър, рехабилитатори, психолози, логопеди, педагози.

Центърът предлага подкрепа и обучение на родители и при нужда безплатна индивидуална консултация с психолог.

Постъпването на деца в ЦКОДУКЗ Сливен се осъществява с:

 • Амбулаторен лист от личен лекар или от лекар специалист за насочване към ЦКОДУХЗ Сливен за работа със съответните специалисти.
 • Изследвания за чревно носителство.
 • Медицинска бележка, че детето не е болно и не е в контакт със заразно болни.
 • Не е необходимо решение на ТЕЛК.

За контакти:  

гр. Сливен, 8800,

ул. “Карандила” № 75

тел: 044/ 66 73 28 и 0892 204 784

e-mail: ckoduhz_sliven@abv.bg