Фази на ​имунизацията срещу Ковид-19 на територията на област Сливен

Имунизацията срещу Ковид-19 на територията на област Сливен се провежда съгласно Националния план за ваксиниране в Република България, съобразно риска от заболяване, в следните фази: 

     Фаза I – Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник-фармацевти и друг помощен персонал. 

    Фаза II – Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.

    Фаза III – Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.

    Фаза IV – Възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания 

    Организирането и провеждането на ваксинациите е съобразено с графика на доставките на ваксина. Към момента, ваксинацията се извършва на медицинските специалисти, с ваксина Comirnaty. Успоредно с това, със същата ваксина, започва и ваксинацията на заявилите желание от педагогически и непедагогически персонал впредучилищно, училищно образование и висшите училища.