Ученици от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен посетиха РЗИ

На 30 ноември 2016 година ученици от клуб „Здраве“ и клуб „Екология“ при ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен, посетиха Регионална здравна инспекция – Сливен.

Те се запознаха с дейността на дирекция „Обществено здраве“. Експерти от инспекцията демонстрираха методи за изследване на проби от питейни води и храни.

Бяха извършени: изследване съдържанието на въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в издишан въздух, измерване индекс на телесна маса и демонстрация на алкоочила.

dsc_3083

dsc_3087

dsc_3102

dsc_3107

dsc_3128