Участие на членовете на Регионалния съвет за медицинско осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи в пожаро-тактическо учение

На 27 юли 2019 година членовете на Регионалния съвет за медицинско осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Регионална здравна инспекция-Сливен присъстваха на пожаро-тактическо учение, организирано от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-София. Домакин беше Община Нова Загора.

Участваха екипи и специализирана техника от  Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Сливен и съседни области, Районно управление на полицията, Областен съвет на Българския червен кръст-Сливен, Филиал за спешна медицинска помощ-Нова Загора, Държавно горско стопанство и отряд доброволци към Община Нова Загора.

Организаторите оцениха добрата подготовка, квалификацията на екипите от Пожарна безопасност и защита на населението и координацията между отделните елементи на единната спасителна система.