Указания за издаване на медицински бележки на ученици

Във връзка със зачестили случаи на отсъствия на ученици от училище, извинявани с медицински документи, от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването са предприети съвместни действия за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини.

В Регионална здравна инспекция-Сливен е получено писмо от д-р Петър Москов, Министър на здравеопазването, с подробни указания за издаването на медицински документи, удостоверяващи необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи.

В указанията се посочва, че отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства, се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ. В медицинската документация се отразяват данни въз основа на анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза.

Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка“. Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, не може да предхождат датата на извършване на прегледа.

Лекарите, издали медицински бележки, следва да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация.

С писмо на Регионална здравна инспекция-Сливен, изискванията са изпратени до всички лечебни заведения на територията на Област Сливен.

Съгласно дадените указния се провеждат срещи на Директора на Регионална здравна инспекция-Сливен с Директора на Регионално управление на образованието-Сливен и директорите на училища в областта с цел установяване на възможностите за взаимодействие между институциите за решаване на проблема.