Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици