„Тютюнопушене или здраве – избираш ти“

Вредното въздействие на тютюнопушенето върху здравето, беше темата на беседата, която експерти от Регионална здравна инспекция – Сливен проведоха на 13.06.2017г. с ученици от Клуб „Здраве 14+“ в СУ „Иван Вазов“ – гр.Нова Загора.

Прожектиран беше филмът „Денят на Яна“ – за влиянието на пасивното пушене върху психиката на децата.

Направени бяха демонстрации с „Пушещата кукла Сю” и „алкохолни” очила. Количеството отделен катран от изпушването на една цигара впечатли учениците. Чрез „алкохолните“ очила се пресъздава ефекта от въздействието на алкохола – реално усещане за виене на свят и нарушена координация.

На желаещите беше направено измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта чрез апарат Smoker Lyzer.