Телефони на денонощно разположение за въпроси свързани с медицинското обслужване

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Светът и България се борят против разпространението на нов вирус, с който човечеството не се е сблъсквало до сега. Действията, които обикновените хора трябва да предприемат са:

  • Остани в къщи!
  • Ако трябва да излезеш извън къщи, спазвай разстояние от 1,5 метра между други хора!
  • Мий често ръцете си!

Всички държавни институции в България обединяват усилията си в безпрецедентни мерки за защита. Помогнете им!

Всички здравни институции си взаимодействат. Има обявени телефони за съдействие на РЗОК. Подавайте сигналите и въпросите си към тях при проблеми с медицинското обслужване.

Писаното в социалните мрежи не е сигнал и забавя взимането на навременни мерки. Не подавайте фалшиви сигнали!

Няма място за паника, но наистина: „не е време за купон”!

Телефони, които са на денонощно разположение за въпроси свързани с медицинското обслужване:

-044/615244 – г-жа Антония Ангелова;

-044/615248 – г-жа Гергана Драганова

Регионална здравна инспекция-Сливен