Съобщение за пациентите -валидност на експертните решения на ТЕЛК

Уважаеми пациенти, след проведен разговор с Директора на РДСП-Сливен е уточнено, че от 20.03.2017 г. валидността на Експертните решения на ТЕЛК за всички лица подали Заявление в Дирекции „Социално подпомагане” ще бъде удостоверявана по служебен път.

Печат „Влязло в сила” следва да се поставя само на актуални към настоящия момент необжалвани Експертни решения, издадени от ТЕЛК след 04.05.2010 г.