Срещи с медицински специалисти и разглеждане на проблеми, свързани с надзора на някои заразни болести се проведоха на 13 и 14 февруари в РЗИ-Сливен

На 13 и 14 февруари в РЗИ-Сливен се проведе среща с медицински специалисти от детските градини и училищата в община Сливен. Разгледа се действащата нормативна уредба в областта на надзора и контрола на острите заразни болести във връзка с указания на министерство на здравеопазването и се насочи вниманието към стриктно спазване на сутрешен филтър, правилно провеждане на дезинфекционните мероприятия, спазване периодите на медицинско наблюдение на засегната от остро заразно заболяване група/клас и др. На присъстващите бе предоставен информационен материал „Диагностика и профилактика на някои остри заразни болести“.

Лектор на срещата беше д-р Даниела Калева – директор на дирекция „НЗБ“ в РЗИ-Сливен.

Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Николина Иванова, връчи благодарствени адреси за активното участие в имунизационната кампания с ваксини против COVID-19 на: Соня Илиева, Дияна Петрова, Варта Апостолова, Росица Карагеоргиева, Божанка Пеева, Галя Драганова, Мая Касабова, Добринка Савова, Петя Пенноне, Живка Христова, Иванка Иванова, Дарина Райкова, Весела Тодорова и Бояна Койчева.