Среща на директора на РЗИ с д-р Джейн Муита, новият представител на УНИЦЕФ за България

По време на първото посещение в област Сливен, д-р Джейн Муита, новият представител на УНИЦЕФ за България, проведе работна среща с директора на РЗИ-Сливен д-р Петя Балулова. Участие в срещата взеха г-жа Вера Рангелова-директор „Програми за ранно детско развитие“ на УНИЦЕФ България, д-р Рени Дариткова, директор на Д “ОЗ“ в РЗИ-Сливен, представители на Център за майчино и детско здраве-Сливен.

Обсъдени бяха добрите практики и организацията на работа между Регионална здравна инспекция-Сливен и Център за майчино и детско здраве.

Д-р Муита представи насоките, по които УНИЦЕФ–България ще работи през програмния период 2018-2020г. в здравния сектор: намаляване на детската  смъртност, която е два пъти по-висока от средната за Европейския съюз; намаляване броя на децата родени от подрастващи момичета и млади жени на възраст под 20 години; по-добър достъп до качествена пренатална (предродилна) грижа и здравеопазване за  жени от уязвимите групи; всяко дете да получава подкрепяща пълноценното развитие грижа през първите години от живота си, включително пълноценно хранене и достъп до здравеопазване; защита от насилие и вреда; емоционална подкрепа.

Ще бъде продължена подкрепата за Център за майчино и детско здраве, дейностите по ранната интервенция, обучението на лекари в стандартите за ранно установяване на проблеми в развитието и подкрепа за родители на деца с увреждания.

Д-р Муита сподели своите първи впечатления от региона, добрата работа на патронажните сестри от Център за майчино и детско здраве-Сливен, както и своята увереност за добро бъдещо сътрудничество.

Участниците в срещата изразиха убеденост, че общата работа в посока на преодоляване на негативните рискови фактори трябва да продължи. Всяко дете трябва да получава комплексна  грижа и подкрепа  през първите години от живота си, която да гарантира реализирането на неговия потенциал.