Специализирани имунизационни кабинети на територията на област Сливен в изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19

На територията на област Сливен в изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, са създадени специализирани имунизационни кабинети, както следва:

  1. Имунизационен кабинет в РЗИ-Сливен;
  2. Имунизационен кабинет в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, гр. Сливен;
  3. Имунизационен кабинет в МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора;
  4. Имунизационен кабинет в МБАЛ-Сливен към ВМА-София;
  5. Имунизационен кабинет в СХБАЛ „Амброаз Паре “ООД, гр. Сливен;
  6. Имунизационен кабинет в МБАЛ „Хаджи Димитър “ООД, гр. Сливен.

В изпълнение на втора фаза от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България – обхващане на педагогически специалисти (педагогически и непедагогически персонал в системата на предучилищното, училищното и висшето образование), потребители и персонал в социални домове, е създадена организация за създаване на специализирани имунизационни кабинети в следните лечебни заведения:

  • Имунизационен кабинет в „Диагностично-консултативен център  1 – Сливен“ ЕООД;
  • Имунизационен кабинет в „Медицински център Котел“ ЕООД, гр. Котел.

Ваксинирането за втора фаза от Националния план ще стартира на 09.02.2021г. в гр. Сливен и гр. Нова Загора. Дейностите ще се извършват от екип (лекар и медицински специалист) в специализираните кабинети в лечебните заведения и от мобилен екип, който ще работи на място в социалните институции. Списъците на желаещите да бъдат имунизирани срещу COVID-19 от групите, подлежащите за имунизация във втора фаза от Националния план, се изготвят със съдействието на Регионално управление на образованието, Регионална дирекция социално подпомагане и общинските администрации.  

Продължава организацията по разкриване на нови възможности за специализирани кабинети в изпълнение на третата фаза от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 – обхващане на служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.