Следдипломна квалификация за медицински и немедицински кадри през 2024 година на Медицински университет – София

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2024 година на Медицински университет – София.

План-разписанието за 2024г. можете да намерите на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО – линк:

https://medfac.mu-sofia.com/sites/news/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20-%202024%20%d0%b3..pdf

Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=49

Предложенията ще се приемат в срок до 10.09.2023 г. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg

Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/952 02 80.