Семинар „Съвременни препоръки за хранене на кърмачета и деца до три годишна възраст“

На 02.12. 2017 г. в залата на Регионална здравна инспекция-Сливен се проведе семинар посветен на съвременните препоръки за хранене на кърмачето и децата до 3 годишна възраст с лектори: Гл. асистент д-р Анета Попиванова, Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом”, сертифициран от международен борд консултант по кърмене и доц. д-р Лалка Рангелова от Национален център по обществено здраве и анализи.

Интерес към срещата проявиха общопрактикуващи лекари и медицински специалисти от област Сливен, които се запознаха с най-новите тенденции при кърменето и храненето на малките деца.

Организатори на срещата бяха, Център за детско и майчино здраве-Сливен, УНИЦЕФ България и Регионална здравна инспекция-Сливен.