СЕЗОНЪТ НА КОМАРИТЕ

СЕЗОНЪТ НА КОМАРИТЕ

Комарите са малки кръвосмучещи насекоми, които се размножават до воден източник и се развиват в застояла вода. Благоприятните климатични особености през летните месеци, а именно високите температури и увеличена влажност, създават особено добри условия за увеличаване на популацията им.

Комарите са над 3500 вида, като при почти всички видове женските комари си набавят кръв, която е необходима за развитието на яйцата им. Комарите снасят яйцата си предимно във водна среда, от яйцата се излюпват ларвите и така тези насекоми се размножават.

Комарите се активизират в ранното утро и привечер. След ухапване от комар на мястото се усещат сърбеж и парене.

Колко опасни могат да бъдат комарите?

Те не само смущават съня в горещите летни нощи! Някои видове комари са преносители на опасни заразни и паразитни болести, сред които Жълта треска, Треска Денга, Западнонилска треска, Малария и др.

Как да се борим с комарите?

Борбата с комарите е комплексна – включва използването на локални средства за отблъскване (т.нар. репеленти), дезинсекционни препарати и други мерки за саниране на терена и намаляване на популацията.

Физическите и юридическите лица, стопанисващи и ползващи обекти, са длъжни да осигуряват извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации при поява на вредители и следи от присъствието им. Местните власти организират извършването на дезинсекционни обработки на обществени места (паркове, детски и учебни заведения и др.), a в частните имоти – мероприятията се осигуряват от собствениците им.

Препоръчително е дезинсекционните обработки против комари да започнат в началото на пролетта, преди развитие на листна маса на растителността и преди повишаване на температурата на водата. Дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) се извършват само от лица, притежаващи удостоверение за придобита квалификация. Информация с база данни за лицата, които извършват ДДД, се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

През летния период от особена важност е и създаването на неблагоприятни условия за живот на комарите чрез:

  • Окосяване на високите треви, подрязване на храстите и ниските клони на дървета.
  • Засипване с пръст на локви, задържали се повече от ден.
  • Дрениране или засипване с пръст на ненужните малки водни източници в двора.
  • Премахване на всички възможни източници на застояла вода. Отстраняване на детски играчки и съдове, в които може да се събере и застои дъждовна вода.
  • Ежедневна подмяна водата на птици, домашни и селскостопански животни.
  • Периодична проверка на водопроводи и системи за напояване за добро оттичане на водата.
  • Поддържане на  чистотата на водата в басейните чрез почистване и хлориране.
  • Редовно проверяване за остатъци от вода във външни саксии, керамични фигури, дворни вази, автомобилни гуми, улуци и други, задържащи вода вещи.
  • Почистване на битовите отпадъци намиращи се в близост до домовете.

Как да се предпазим от ухапвания от комари ?

Да се ограничи достъпа на комари в помещенията, чрез замрежване на врати и прозорци.

Може да се използват и изпаряеми таблетки, течности, изгарящи спирали.

При разходки на открито в ранните утринни часове и привечер да се носят дрехи в светли тонове, които не привличат летящите насекоми. Желателно е да се ползват дълги панталони и дрехи с дълги ръкави.

Може да се използват отблъскващи комарите вещества (репеленти), съдържащи се в някои растения или под формата на лосиони, кремове или аерозоли за кожата и облеклото, защитните мрежи и палатки.   

Ако все пак ви ухапе комар ?

Препоръчва се локална обработка с противоалергичен препарат, а при тежки алергични реакции, повишена температура или други симптоми е необходимо да се потърси лекарска помощ.