РКМЕ към РЗИ-Сливен няма да приема документи на 29.01.2020г.

На 29.01.2020г. Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) към Регионална здравна инспекция-Сливен, която се намира на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №2, ДКЦ-2, ст.4 няма да приема заявления-декларация и медицинска документация за пре-/освидетелстване от ТЕЛК.

Служителите в РКМЕ ще участват в обучение за работа с Информационната система за контрол на медицинската експертиза във връзка с въвеждането ѝ в експлоатация след 29.02.2020г.