РЗИ-Сливен Ви напомня


Във връзка с нарастване на случаите на заболелите от COVID-19 в област Сливен, РЗИ-Сливен Ви напомня:


Съгласно действащите разпоредби, болните се поставят под карантина за 7 дни, а контактните лица се поставят под карантина за 5 дни, през които се извършва наблюдение на здравословното състояние.

Лицата с оплаквания и симптоми, характерни за COVID-19:• болки в гърлото, главоболие,• повишена температура, диария,• запушен нос, хрема,• гадене / повръщане, загуба на апетит,• отпадналост, болки по мускули и стави и др.

следва да се изолират и консултират с лекар.

Напомняме Ви, че съгласно Заповед №РД-01-490/05.10.2022г. на Министъра на здравеопазването, всички лица, когато се намират в лечебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентентип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за деца до 6 – годишна възраст. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

Препоръки:

При наличие на оплаквания, отложете срещите си с други хора, за да ги предпазите от евентуално заразяване със SARS-CoV-2.

Спазвайте дистанция на обществените места и избягвайте струпването на хора.

Ползвайте защитни маски за лице.

Измивайте ръцете си със сапун и вода, а при невъзможност използвайте дезинфектант за ръце на спиртна основа.