Разкрит е Здравно-консултативен център за изпълнение на дейности по „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”

Здравно-консултативен център за изпълнение на дейности по „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”, е разкрит към „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен.

Адрес за кореспонденция:
гр.Сливен 8800, ул. „ Христо Ботев” № 1
телефон 044/611 – 815
e-mail:
zdravencentar@mbalsliven.org