Работна среща с представители на УНИЦЕФ

На 22.03.2018 г. Регионална здравна инспекция-Сливен беше домакин на работна среща за представяне на дейностите, извършвани от Центъра за детско и майчино здраве на територията на област Сливен.

Повод за срещата беше посещението на госпожа Дийпа Грувър, регионален съветник по ранно детско развитие към УНИЦЕФ – Регионален офис Европа и госпожа Вера Рангелова – директор „Програми за ранно детско развитие“ на УНИЦЕФ България.

Участие взеха представители на центровете за майчино и детско здраве в гр.Сливен и гр.Шумен, акушер гинеколози, педиатри и експерти от област Сливен,

Д-р Петя Балулова, директор на Регионална здравна инспекция Сливен, откри форума и представи информация относно здравно-демографските показатели и здравно-демографската характеристика, специфични за област Сливен.

Участниците в срещата представиха своята дейност, добри практики и проблеми срещани в работа. Коментирани бяха високия процент на ранните бременности /възраст на родилките от 12 до 18 години/, високият брой недоносени деца и деца с вродени малформации, лошата здравна култура, поведение и навици на населението.

Информация за видовете предоставяни услуги, предизвикателствата, пред които са изправени патронажните сестри и семействата в нужда, беше изнесена от госпожа Лилка Колева, ръководител на Центъра за майчино и детско здраве в Сливен.

Госпожа Вера Рангелова благодари за сътрудничеството и взаимодействието на всички участници в осигуряване на най-благоприятни условия за развитие на малките деца и подкрепа на семействата и подчерта, че предизвикателството остава.

Госпожа Дийпа Грувър каза, че в ранното детство /периода от раждане до 8 годишна възраст/ децата трябва да получат най-доброто начало за своя живот. За да могат да реализират своите възможности и да допринесат за развитие на обществото когато порастат, бебета и малките деца се нуждаят от пълноценно хранене, достъп до здравни грижи, сигурна и подкрепяща семейна среда. В тази посока са насочени усилията на УНИЦЕФ България.