Профилактични мероприятия при легионела

Легионелозата e остро инфекциозно заболяване, което се причинява от вътреклетъчни бактерии, представители на род Легионела. Тези микроорганизми са широко разпространени във външната среда, обитават застояли води и тинята на природни водоизточници, имат висока адаптационна способност за лесно колонизиране на изкуствени водни системи и висока устойчивост на дезинфекционни препарати и температурни колебания. В зависимост от клиничната картина заболяването се проявява в две форми:

 • Легионерска болест – тежка форма, протичаща с пневмония и висока смъртност
 • Понтиак треска – остро грипоподобно заболяване с доброкачествен ход.

Лица с придружаващи заболявания, пушачи и възрастни хора са изложени на по-висок риск от заболяване. Заразяването става чрез вдишване на микроскопични водни капчици (аерозоли) съдържащи бактерии.

Симптомите са неспецифични и започват 2-10 дни (в редки случаи повече) след заразяването – повишена температура, втрисане, главоболие и мускулни болки, последвани от кашлица и затруднения при дишането, които могат да се задълбочат до тежка пневмония. При някои пациентите се наблюдава диария или повръщане, при други – объркване и нарушаване на мисловните процеси. Необходима е хоспитализация и своевременно лечение.

Наличието на седимент, тиня, котлен камък и други материи, заедно с биофилма във водоснабдителните системи, осигурява благоприятни условия за размножаването на легионелите.

Рискови зони в обществени сгради и обекти за настаняване на туристи са:

 • Душове и водопроводни кранове,
 • Хидромасажни вани и СПА съоръжения,
 • Охладителни кули и изпарителни кондензатори, използвани в климатични системи,
 • Вентилационните съоръжения,
 • Декоратични фонтани, водни инсталации (напр. градински системи, използвани за поливане на растения)
 • Различни други устройства, в които се образуват изпарения (напр. витрини за храна)

Условия за размножаване на бактериите:

 • Във вода с температура между 20 и 50°С
 • В резервоари или цистерни за топла и студена вода
 • В тръби, в които има слаб или липсващ воден поток (вкл. и в необитавани помещения)
 • В отлагания и замърсявания по вътрешните повърхности на тръбите и резервоарите
 • Върху подложки и уплътнения от гума или естествени влакна
 • Върху нагреватели на вода и резервоари с гореща вода
 • Във варовикови и корозионни отлагания и наслоявания в тръби, душове и водопроводни кранове

Необходимо е рутинно провеждане на профилактични мероприятия за обезопасяване на водата като източник на инфекция.

Повече информация може да се намери на уебсайта на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) и Методично указание № 3/25.11.2003 г. за борба с Легионелозите на Министерство на здравеопазването на Р. България.