Продължава провеждането на скрининг за онкологични заболявания

До 30 ноември 2016 година продължава провеждането на скрининг за онкологични заболявания – рак на млечна жлеза, рак на маточната шийка и рак на дебелото и право черво. Изпратени са покани на 187 лица, живеещи на територията на област Сливен, избрани на случаен принцип от Министерство на здравеопазването.

Прегледите се извършват по график. Задължително е представянето на поканата, която съдържа специален идентификационен код.

Скринингът е организиран от Министерството на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 г.-2020 г.

Регионална здравна инспекция-Сливен напомня на хората, получили покана за скринингов преглед, че в Област Сливен скрининговите прегледи се извършват в две лечебни заведения: „МБАЛ д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен и МБАЛ „Х.Димитър“ ООД, гр. Сливен.

Прегледи за рак на дебелото и правото черво се извършват от: 

  • Д-р Росица Маркова – „МБАЛ д-р Иван Селимински – Сливен” АД, всеки работен ден от 12,00 до 14,00 ч. в Приемно-консултативно отделение кабинет №12, телефон 044/611 777

Прегледи за рак на млечната жлеза се извършват от: 

  • Д-р Любомир Стойков – „МБАЛ д-р Иван Селимински – Сливен” АД, всеки работен ден от 08,00 до 09,30 ч. в Отделение по образна диагностика, телефон 044/611 745
  • Д-р Светлозар Едрев – МБАЛ „Х. Димитър“ ООД, телефон за записване: 044/ 618 019

Прегледи за рак на маточната шийка се извършват от: 

  • Д-р Таня Пашева – „МБАЛ д-р Иван Селимински – Сливен” АД, в Приемно-консултативно отделение кабинет №11, телефон 044/611 808

Понеделник от 14,00 до 18,00 ч, Вторник             от 14,00 до 16,00 ч, Четвъртък от 14,00 до 18,00 ч

  • Д-р Иван Радков – МБАЛ „Х.Димитър“ ООД, телефон за записване: 044/618 214

Профилактиката е важна за нашето здраве.