Програма на курсове за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2022г. на НЦОЗА

В Регионална здравна инспекция гр. Сливен се намира на разположение Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2022г. на Национален център по обществено здраве и анализи.

Програмата е качена в Интернет-страницата на Национален център по обществено здраве и анализи в рубриката „Основни дейности” – раздел Учебна дейност и курсове за СДО. Там ще намерите и образци на заявките за обучение и указания за попълването им.

https://ncpha.government.bg/index/113-uchebna-deinost-i-kursove-za-sdo.html

 Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02/80 56 202.