Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 04.10 – 11.10.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 61 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 4 заведения за обществено хранене, 28 закрити обществени места, 12 детски и учебни заведения, 12 открити обществени места, 1 административна сграда, 4 лечебни и здравни заведения.

Проверките продължават. При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.