Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 09.09 – 13.09.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 73 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 20 детски и учебни заведения, 24 заведения за обществено хранене, 16 открити обществени места, 13 лечебни и здравни заведения. Проверките продължават. При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева