Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 04 – 08 септември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 62 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 10 закрити обществени места; 17 детски и учебни заведения; 16 открити обществени места;       2 административни сгради;   17 лечебни и здравни заведения.

Не са констатирани нарушения. Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1000 до 1500 лева, а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева.