Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 11 – 15 юни 2018 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 77 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 1 заведение за обществено хранене, 31 закрити обществени места, 16 детски и учебни заведения, 6 административни сгради, 23 лечебни и здравни заведения.

Проверките продължават. При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1 000 до 1 500 лева, а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лева.