Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 11 – 15 декември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 67 бр.  проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са:  34 закрити обществени места; 1 детско заведение; 2 административни сгради; 1 открито обществено място; 29 лечебни и здравни заведения.

За констатирано нарушение е връчено 1 предписание. Проверките продължават.

При нарушение глобите за физическо лице са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 1000 до 1500 лева, а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева.