Провежда се засилен контрол по прилагане на основни противоепидемични мерки

Провежда се засилен контрол по прилагане на основни противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-646/29.07.2021г. и Заповед № РД-01-647/29.07.2021г. на Министъра на здравеопазването: спазване на дистанция 1,5м., носене на защитни маски за лице на закрито, хигиена на ръце и дезинфекция.

В Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, приет с Решение №518 на Министерски съвет от 15.07.2021г.,  е разписано кога ще се наложи въвеждането на допълнителни мерки и какви ще са те в зависимост от нивото на регистрираната заболяемост.

С пълния текст на издадените заповеди и Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 можете да се запознаете на официалния сайт на Министерство на здравеопазването.