7 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

По решение на общото събрание на Световната здравна организация 7 април е обявен за Световен ден на здравето.

Всяка година мотото на Световния ден е различно и акцентира върху определена тема, с която е ангажирана СЗО. Тази година темата на Световния ден е свързана с превенцията и лечението на диабета. Усилията са насочени към повишаване на информираността на хората за ръста на разпространение на диабета и неговите тежки последици за здравето; предприемане на действия за справяне със заболяването, включващи превенция, диагностика, лечение и грижи за хората с диабет.

По данни на СЗО: Около 350 млн. души в света имат диабет, като се очаква този брой да се удвои през следващите 20 години; В Европейския регион около 60 млн. души имат диабет, като разпространението на заболяването се увеличава сред всички възрастови групи (в някои държави достига до 10 – 15% от населението); смъртните случаи, пряко свързани с диабета са 1,5 милиона годишно; 9% от възрастните хора (над 18 години) в света имат диабет, а 90% от тях са с диабет тип 2; увеличава се делът на децата и юношите с диабет тип 2, като в някои страни почти половината от новодиагностицираните случаи са при деца и юноши.

В развитите страни повечето хора с диабет са над пенсионна възраст, докато в развиващите се страни засегнатите са на възраст между 35 и 64 години. Диабетът е една от основните причини за преждевременно заболяване и смърт в повечето страни, най-вече чрез увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). През следващите 10 години се очаква смъртните случаи, свързани с диабета да се увеличат с повече от 50%. Липсата на информираност за диабета, в съчетание с недостатъчен достъп до здравни услуги и основни лекарства, може да доведе до усложнения като слепота, ампутация и бъбречна недостатъчност.

Здравословното хранене, умерената физическа активност с продължителност на поне 30 минути през повечето дни от седмицата (бързо ходене, плуване, каране на колело, танци и други) и редовното ежедневно ходене (най-малко 30 минути), както и поддържането на нормално телесно тегло са елементите на здравословния начин на живот, които намаляват риска от диабет.

На 7 април отбелязваме и професионалния празник на работещите в здравеопазването. По решение на Министерски съвет той се чества в България от 1964 година.

Регионална здравна инспекция-Сливен поздравява всички, работещи в системата на здравеопазването, като им пожелава здраве, лично щастие, много професионални успехи и удовлетворение от работата!

Честит празник!